Programy pakietu KryOlKa

W skład pakietu wchodzi wiele programów o różnej wielkości i stopniu skomplikowania. Często programy te były pisane aby rozwiązać konkretny problem inżynierski. Następnie w miarę pracy nad projektami były uzupełniane o nowe funkcje. Tak powstały różne kalkulatory-moduły wchodząc w skład KryOlKa Kalkulator Konstruktora 2012 począwszy od konstrukcji murowych, żelbetowych, stalowych itd.

Osobną grupę stanowi zintegrowany z Robotem - KryOlKa RoboTools. Powstał on z potrzeby usprawnienia pracy w Robocie np. żmudnego zakładania stabilizacji, selekcji wyników wymiarowania lub uproszczenia takich czynności jak mierzenie odległości. Możemy skorzystać także z  KrOSk'a dającego możliwość importu i exportu modelu konstrukcji miedzy różnymi wersjami Robota!

Natomiast KryOlKa SuperConcrete 2012 jest zaawansowanym systemem wymiarowania konstrukcji żelbetowych takich jak płyty, ściany, tarcze itp. Program jest rozwijany od kilkunastu lat i pierwotnie współpracował z programem Algor. Stąd nazwa SuperConcrete nawiązująca do Algorowskich pre-procesora SuperDraw i post-procesora SuperView. Ponieważ Algor nie jest programem rozwijanym w kierunku przyjaznym inżynierom budowlanym zdecydowałem się  zaprzestać wspierania tego systemu i najnowsza wersja SuperConcrete 2012 ukierunkowana jest tylko na współprace z Robotem. Użytkownicy Algora muszą pozostać przy wersji 2010 ;).

model 3d kondygnacji budynku -  KryOlKa SuperConcrete 2012

Dla ułatwienia zarządzania licznymi plikami projektu powstała KryOlKa Centrum Projektu. Cztero panelowy menadżer plików ułatwi synchronizację projektu w sieci, a jego podobieństwo do klasyka Total Commandera (zgodne liczne skróty klawiaturowe)sprawia, że obsługa jest szybka i przyjemna.