Praca przy użyciu programów KryOlKa

Pracę rozpoczynamy od pobrania danych z Robota.

Wczytanie danych

Następnie określamy dane materiałowe, rodzaj i opcje analizy.

Ustalanie parametrów analizy

Możemy dokonać korekty wczytanych danych. Opcja służy głównie do wyrównania ekstremalnych wartości w punktach siatki MES.

Korekta

Po wykonaniu obliczeń przeglądamy zbrojenie elementów

Wyświetlanie zbrojenia

a następnie zapisujemy wyniki w postaci rysunków (mapy,izolinie,punkty) lub eksportujemy w postaci rysunków dxf

Generowanie rysunków