REX RoboTools

REX Robotools jest programem rozszerzającym dostępne opcje dla osób tworzących model w programie Robot. Wśród rozszerzonych możliwości jest zakładanie sił stabilizacyjnych dla słupów, opcje edycyjne takie jak tworzenie otworów okiennych i drzwiowych (na podstawie wczytanego podkładu dwg), tworzenie pogrubień płyty, podział paneli, wyznaczanie punktów przecięcia prętów nie leżących na jednej płaszczyźnie itp.

Pasek RoboTools: