KryOlKa SuperConcrete 2012

Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji żelbetowych na podstawie sił przekrojowych zaimportowanych z programu Autodesk Robot Structural Analysis.

Rozbudowane typy analiz znacznie rozszerzają możliwości wymiarowania zbrojenia dostępne w programie Robot.SuperConcrete